အလြမ္းမင္းသားေလး၏ နန္းေတာ္ မွ လႈိုက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

Saturday, 29 December 2012

အလြမ္း ထုိင္ခုံ....

အလြမ္းမင္းသားေလး | 07:26 | Best Blogger Tips


                                                                  အလြမ္း   ထုိင္ခုံ
                                                       နင္  နဲ ့  ေတြ ့ဖုိ ့  ေစာင့္ခဲ့တဲ ့ေနရာ
                                                                   ထုိင္ေနက်မုိ ့
                                                            နင္ လာမလား  အေတြးနဲ ့
                                               လာလာ  ထုိင္ေစာင့္   နင္   ေရာက္ခဲ့မလားေပါ့
                                                   ေႏြ  ရက္ မုိး  ေဆာင္း  အလီလီ  ေျပာင္းခဲ့
                                                    ရက္   ေဟာင္းက  အသစ္  မျဖစ္ေပမယ့္
                                                   ေမ်ွာ္ခဲ့သူ ရဲ ့  ရင္ထဲ  ခဏ  ျမင္လွည့္ကြယ္
                                                          ငုိကာတလွည့္  ျပဳံးကာ  တဖန္
                                                          နင္  ေပးခဲ့တဲ ့   အခ်ိန္ဆုိ တဲ ့
                                                            အလြမ္းျမစ္ထဲ  ေမ်ွာပါလုိ ့
                                                                     ဒီ ခုံေလးထဲ
                                                           ပုံမွန္ အခ်ိန္  ငါ  ထုိင္ေမ်ွာ္ရင္
                                                             ညေန  ရဲ ့  ေန၀င္  ခ်ိန္တုိင္း
                                                         ပုံမွန္ေလးပဲ  ေရာက္ခဲ့တယ္ကြယ္
                                                     အလြမ္းနဲ ့  ထုိင္ခုံ   ငါ  တြဲေစာင့္ ရင္
                                                              အလြမ္း   ထုိင္ခုံ  ကုိ  
                                                         အရမ္း  ခ်စ္တတ္  ခဲ့ျပီးေလ.....
                                                                                      
                                                                                  ညအကၡရာ............

No comments:

Post a Comment

ငါးစာေလးေတြေကၽြးခဲ့ၾကပါဗ်ာ